no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เตรียมความพร้อมการจัดประชุมประจำปี 2560


วันที่ 2 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 521 
ในการประชุมได้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานอำนวยการจัดประชุมประจำปีทั้ง 6 ชุด ได้แก่ ด้านการเงินและที่พัก ด้านสถานที่และจัดเลี้ยง ด้านการต้อนรับ ด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการ ด้านยานพาหนะ ความปลอดภัย และการจราจร และด้านการเชิญและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. จัดในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนจากคณะทำงานฯ ทั้ง 6 ชุด หารือร่วมกับทีมงานของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานและการจัดเตรียมสถานที่จัดการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
  
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   คมสัน  วรวิวัฒน์ และ เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20170602150400_18691.jpg
t20170602150407_18692.jpg
t20170602150414_18693.jpg
t20170602150502_18694.jpg
t20170602150509_18695.jpg
t20170602150515_18696.jpg
t20170602150523_18697.jpg
t20170602150530_18698.jpg
t20170602150537_18699.jpg
t20170602150542_18700.jpg
t20170602150549_18701.jpg
t20170602150557_18702.jpg
t20170602150604_18703.jpg
t20170602150611_18704.jpg
t20170602150617_18705.jpg
t20170602150623_18706.jpg
t20170602150630_18707.jpg
t20170602150637_18708.jpg
t20170602150643_18709.jpg
t20170602150651_18710.jpg
t20170602150657_18711.jpg
t20170602150704_18712.jpg
t20170602150712_18713.jpg
t20170602150719_18714.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์