no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ ให้สัมภาษณ์ Channel NewsAsia ชี้ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  


วันที่ 20 เม.ย. 2560

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ นายภาณุ  วงศ์ชะอุ่ม ผู้สื่อข่าว Channel NewsAsia ประเทศสิงคโปร์ ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเผยแพร่ในรายการข่าวของทางสถานีเกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อาทิ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา การพัฒนาท่าเรือและโรงไฟฟ้า การดำเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) การพัฒนาโครงการทวายระยะแรกและระยะสมบูรณ์ตามกรอบแผนแม่บท โดยฝ่ายเมียนมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วม (Joint Coordinating Committee: JCC) เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะแรกต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20170420111423_17710.jpg
t20170420111425_17711.jpg
t20170420111429_17712.jpg
t20170420111434_17713.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์