no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ลงพื้นที่จัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา


วันที่ 3 เม.ย. 2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ร่วมกับผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย และจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อดูงานศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สำรวจพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา รวมทั้งเยี่ยมชมสถานีรถไฟปัจจุบันของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบข้อมูลและนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป


ข่าว/ภาพ :    สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 
t20170403180109_17452.jpg
t20170403180115_17453.jpg
t20170403180121_17454.jpg
t20170403180126_17455.jpg
t20170403180131_17456.jpg
t20170403180137_17457.jpg
t20170403180143_17458.jpg
t20170403180148_17459.jpg
t20170403180154_17460.jpg
t20170403180202_17461.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์