no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ หารือกับผู้อำนวยการ ADB ประจำประเทศไทยถึงแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 


วันที่ 9 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ  Mr. Yasushi Negishi  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย (Country Director, ADB, Thailand Resident Mission) ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอำลา เพื่อเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ และ Mr. Yasushi Negishi พร้อมคณะ ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ด้วย
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

t20170309113859_17198.jpg
t20170309113902_17199.jpg
t20170309113905_17200.jpg
t20170309113916_17201.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์