no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย


วันที่ 21 พ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 522 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ นายจักร  บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานร่วมกันระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และนายวรวุฒิ  สมุทรกลิน นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช.  

ข่าว : นพดล   ธัญญาดี
ภาพ : อมรเทพ   ศรีประเสริฐ
t20161121140108_15493.jpg
t20161121140205_15494.jpg
t20161121140213_15495.jpg
t20161121140228_15496.jpg
t20161121140230_15497.jpg
t20161121140235_15498.jpg
t20161121140245_15499.jpg
t20161121140249_15500.jpg
t20161121140254_15501.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์