no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ  ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0


วันที่ 28 ต.ค. 2559

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "อาเซียน 4.0” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0” 

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : วิศณุ ติวะตันสกุล และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
t20161028171737_15059.jpg
t20161028171753_15060.jpg
t20161028171819_15061.jpg
t20161028171834_15062.jpg
t20161028171839_15063.jpg
t20161028171847_15064.jpg
t20161028171907_15065.jpg
t20161028171917_15066.jpg
t20161028171923_15067.jpg
t20161028171931_15068.jpg
t20161028171936_15069.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์