no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดนิทรรศการภาพวาด  ประเทศไทยในฝัน ให้ประชาชนเข้าชมได้ถึง 31 สิงหาคม 2559


วันที่ 3 ส.ค. 2559

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดนิทรรศการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นำเสนอมุมมองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านภาพวาดที่ร่วมประกวดเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคตที่เด็กๆ อยากเห็นบริเวณ
ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สศช. ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 ให้ผู้สนใจเข้าชมได้
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยการจัดประกวดและแสดงภาพวาด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมอง และแนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต ปรากฏว่ามีเด็กจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,186 ภาพ 
สำนักงานฯ จึงนำภาพที่ชนะการประกวดรวม 12 รางวัล และภาพที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
จึงขอเชิญชวนเด็กๆ โรงเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาชมนิทรรศการ และรับรู้ความฝันของเด็กที่อยากเห็นประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร โดยติดต่อได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศช. โทร. 02 628 2847 และ02 280 4085 ต่อ 2104 - 9
t20160803180943_12834.jpg
t20160804110128_12835.jpg
t20160804110139_12836.jpg
t20160804110151_12837.jpg
t20160804110200_12838.jpg
t20160804110205_12839.jpg
t20160804110215_12840.jpg
t20160804110220_12841.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์