no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

พลตรี วีรชน  สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด  ประเทศไทยในฝัน ซึ่งจัดถึง 31 ส.ค. นี้


วันที่ 2 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับพลตรี วีรชน  สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และนำชมนิทรรศการประกวดภาพวาด "ประเทศไทยในฝัน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  เพื่อนำเสนอมุมมองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านภาพวาดที่ร่วมประกวดเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคตที่เด็กๆ อยากเห็น โดยจัดแสดงภาพวาดที่เข้ารอบจำนวน 100 ภาพ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้นำชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ภายในอาคารสุริยานุวัตร ที่ สศช. จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/เมฐติญา  วงษ์ภักดี  อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20160802170406_12772.jpg
t20160802170413_12773.jpg
t20160802170420_12774.jpg
t20160802170433_12775.jpg
t20160802170439_12776.jpg
t20160802170446_12777.jpg
t20160802170455_12778.jpg
t20160802170502_12779.jpg
t20160802170517_12780.jpg
t20160802170526_12781.jpg
t20160802170555_12782.jpg
t20160802170602_12783.jpg
t20160802170610_12784.jpg
t20160802170617_12785.jpg
t20160802170629_12786.jpg
t20160802170639_12787.jpg
t20160802170649_12788.jpg
t20160802170656_12789.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์