no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รองเลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ  ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ


วันที่ 1 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในการสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย : ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมรอยัล นาดารา จังหวัดหนองคาย โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ตลอดจนความก้าวหน้าการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่    
การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ให้เป็นหัวเมืองหน้าด่านและประตูสู่อินโดจีน เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืนต่อไป 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : วีรศักดิ์ พงศ์อักษร The Nation
t20160801153313_12617.jpg
t20160801153318_12618.jpg
t20160801153322_12619.jpg
t20160801153328_12620.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์