no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องการลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


วันที่ 28 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง  "การลงทุนของภาครัฐในปี 2559 และปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย" จัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการของสมาคมฯ เกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ณัฐกานต์ กุศลศิลป์
t20160628090014_12051.jpg
t20160628090018_12052.jpg
t20160628090026_12053.jpg
t20160628090032_12054.jpg
t20160628090035_12055.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์