no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2


วันที่ 16 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ในฐานะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้ร่วมระดมความคิดเห็นจาก จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา และ จ.สระบุรี 
ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม และสาระสำคัญยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดย นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และกล่าวสรุป โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  สำหรับภาคบ่ายและช่วงเช้าของวันถัดไปเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากภาคีการพัฒนาระดับภาค และการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับภาคครั้งสุดท้าย โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สศช. ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ สศช. จะนำผลการระดมความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาในทุกภาคมาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อนำเสนอในการประชุมและระดมความคิดเห็นระดับชาติ ในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.  ในหัวข้อเรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ  3,000 คน  เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20160517094715_10438.jpg
t20160517094720_10439.jpg
t20160517094724_10440.jpg
t20160517094732_10441.jpg
t20160517094739_10442.jpg
t20160517094743_10443.jpg
t20160517094752_10444.jpg
t20160517094757_10445.jpg
t20160517094802_10446.jpg
t20160517094922_10447.jpg
t20160517094928_10448.jpg
t20160517094940_10449.jpg
t20160517094952_10450.jpg
t20160517094958_10451.jpg
t20160517095005_10452.jpg
t20160517095040_10453.jpg
t20160517095047_10454.jpg
t20160517095054_10455.jpg
t20160516172902_10456.jpg
t20160516172908_10457.jpg
t20160516172912_10458.jpg
t20160516172921_10459.jpg
t20160516172925_10460.jpg
t20160516172930_10461.jpg
t20160516172946_10462.jpg
t20160516172955_10463.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์