no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ


วันที่ 13 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาร่างรายงานการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเกาะในปัจจุบัน การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ และแนวทางการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาเกาะ หมู่เกาะ และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี  

t20160513163129_10353.jpg
t20160513163134_10354.jpg
t20160513163137_10355.jpg
t20160513163144_10356.jpg
t20160513163154_10357.jpg
t20160513163203_10358.jpg
t20160513163215_10359.jpg
t20160513163222_10360.jpg
t20160513163230_10361.jpg
t20160513163244_10362.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์