no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เร่งศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ หรือกัญชง


วันที่ 12 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 532 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณารายงานขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการดังกล่าว พร้อมรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประชุม
สำหรับ "เฮมพ์" (Hemp) หรือ "กัญชง” เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เห็นชอบส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นพืชที่นิยมนำมาแปรรูป ถักทอเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ ซึ่งกำลังเป็นสินค้าที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี
t20160512182243_10319.jpg
t20160512182134_10320.jpg
t20160512182144_10321.jpg
t20160512182158_10322.jpg
t20160512182207_10323.jpg
t20160512182217_10324.jpg
t20160512182251_10325.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์