no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. พิจารณาแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ สศช.


วันที่ 3 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางเพ็ญจา อ่อนชิต อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นอกจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการ สศช. ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  และ นายมนตรี  บุญพาณิชย์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ในฐานะรองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ สศช. รวมทั้งรับทราบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมของ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ ตลอดจนการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และการมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 
 
ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี

t20160510153800_10226.jpg
t20160510153805_10227.jpg
t20160510153809_10228.jpg
t20160510153831_10229.jpg
t20160510153834_10230.jpg
t20160510153837_10231.jpg
t20160510153841_10232.jpg
t20160510153843_10233.jpg
t20160510153846_10234.jpg
t20160510153850_10235.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์