no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เตรียมจัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


วันที่ 4 พ.ค. 2559

เมื่อเร็วๆ นี้ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
รวีวรรณ เลียดทอง ข่าว/ถ่ายภาพ
t20160504142156_10133.jpg
t20160504142211_10134.jpg
t20160504142221_10135.jpg
t20160504142237_10136.jpg
t20160504142247_10137.jpg
t20160504142303_10138.jpg
t20160504142309_10139.jpg
t20160504142318_10140.jpg
t20160504142330_10141.jpg
t20160504142345_10142.jpg
t20160504142353_10143.jpg
t20160504142407_10144.jpg
t20160504142416_10145.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์