no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2559 เรื่อง  ร่างแผนฯ 12


วันที่ 4 พ.ค. 2559

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. ซึ่งมีหน้าที่กำกับและอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2559 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงกำกับการดำเนินงานของคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ในการเตรียมการจัดประชุมประจำปี 2559 ดังกล่าว สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดประชุมรวม 6 ชุด โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ สศช. เป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย (1) คณะทำงานอำนวยการด้านการเงินและที่พัก มี ดร.วิทยา  ปิ่นทอง เป็นประธาน (2) คณะทำงานอำนวยการด้านสถานที่และจัดเลี้ยง มีนายทีปรัตน์  วัชรางกูร เป็นประธาน (3) คณะทำงานอำนวยการด้านการต้อนรับ มีนายประพันธ์  มุสิกพันธ์ เป็นประธาน (4) คณะทำงานอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการ มีนายมนตรี  บุญพาณิชย์ เป็นประธาน (5) คณะทำงานอำนวยการด้านยานพาหนะ ความปลอดภัยและการจราจร มีนายดนุชา  พิชยนันท์ เป็นประธาน และ (6) คณะทำงานอำนวยการด้านการเชิญและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม มีนายสุริยา  จันทรกระจ่าง เป็นประธาน โดยคณะทำงานทั้ง 6 ชุด ได้นำแผนการทำงานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
สำหรับการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ สศช. ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดมุมมอง และแนวความคิดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคตผ่านภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน”โดยจะนำภาพวาดของเด็กๆ ไปจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมประจำปี 2559 ดังกล่าวด้วย

วันทนีย์  : ข่าว
เมฐติยา  : ถ่ายภาพ

t20160504110644_10102.jpg
t20160504110652_10103.jpg
t20160504110702_10104.jpg
t20160504110727_10105.jpg
t20160504110735_10106.jpg
t20160504110740_10107.jpg
t20160504110750_10108.jpg
t20160504110758_10109.jpg
t20160504110803_10110.jpg
t20160504110815_10111.jpg
t20160504110822_10112.jpg
t20160504110830_10113.jpg
t20160504110842_10114.jpg
t20160504110849_10115.jpg
t20160504110856_10116.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์