no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1


วันที่ 3 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ในฐานะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี มีผู้ร่วมระดมความคิดเห็นจาก จ.ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ
 
ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดย นายทีปรัตน์ วัชรางกูร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และการอภิปรายทั่วไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สำหรับในภาคบ่ายและในวันถัดไปเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาในภาคกลางและกรุงเทพฯ ต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ดำเนินรายการโดย นายวิชญายุทธ บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ตลอดจนสรุปผลการประชุม และพิธีปิดการประชุม
 
ทั้งนี้ สศช. ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไปแล้ว 2 แห่งคือ ภาคใต้ จ.กระบี่ และภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยกำหนดจัดอีก 2 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 และภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 จัดที่ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
 
อมรเทพ ศรีประเสริฐ /ข่าวและถ่ายภาพ
t20160503163228_10071.jpg
t20160503162729_10072.jpg
t20160503165802_10073.jpg
t20160503162802_10074.jpg
t20160503162959_10075.jpg
t20160503163013_10076.jpg
t20160503163030_10077.jpg
t20160503163045_10078.jpg
t20160503163114_10079.jpg
t20160503165822_10080.jpg
t20160503163347_10081.jpg
t20160503163406_10082.jpg
t20160503163430_10083.jpg
t20160503163500_10084.jpg
t20160503163525_10085.jpg
t20160503163553_10086.jpg
t20160503163638_10087.jpg
t20160503163651_10088.jpg
t20160503163705_10089.jpg
t20160503163738_10090.jpg
t20160503163752_10091.jpg
t20160503163802_10092.jpg
t20160503163811_10093.jpg
t20160504134458_10094.jpg
t20160503163842_10095.jpg
t20160503163857_10096.jpg
t20160503163922_10097.jpg
t20160504134542_10098.jpg
t20160503164049_10099.jpg
t20160503165843_10100.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์