no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

หารือเตรียมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในภาคกลาง 


วันที่ 25 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับภาค (ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559

ข่าว : รวีวรรณ เลียดทอง
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20160425153407_9884.jpg
t20160425153422_9885.jpg
t20160425153427_9886.jpg
t20160425153436_9887.jpg
t20160425153442_9888.jpg
t20160425153448_9889.jpg
t20160425153457_9890.jpg
t20160425153504_9891.jpg
t20160425153507_9892.jpg
t20160425153514_9893.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์