no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร


วันที่ 22 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” และปาถกฐาพิเศษเรื่อง "นโยบายและทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” และในโอกาสนี้ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
 
การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันและกระตุ้นการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คน
 
ต่อมาในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองเลขาธิการ สศช. ได้เดินทางไปสำรวจด่านมุกดาหาร และพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง ที่เตรียมให้เอกชนเช่าจำนวน 1,080 ไร่ 3 งาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวและภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

t20160425144505_9853.jpg
t20160425142146_9854.jpg
t20160425142151_9855.jpg
t20160425144619_9856.jpg
t20160425142334_9857.jpg
t20160425142343_9858.jpg
t20160425142508_9859.jpg
t20160425142513_9860.jpg
t20160425144632_9861.jpg
t20160425145752_9862.jpg
t20160425145756_9863.jpg
t20160425145801_9864.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์