no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เตรียมระดมความคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับภาค


วันที่ 11 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับใช้ประกอบการระดมความคิดเห็นระดับภาค โดยมีผู้บริหาร สศช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค กำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานฯ จะนำผลที่ได้จากการประชุมไปนำเสนอในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20160419150744_9759.jpg
t20160419150747_9760.jpg
t20160419150750_9761.jpg
t20160419150758_9762.jpg
t20160419150801_9763.jpg
t20160419150808_9764.jpg
t20160419150832_9765.jpg
t20160419150843_9766.jpg
t20160419150846_9767.jpg
t20160419150853_9768.jpg
t20160419150856_9769.jpg
t20160419150900_9770.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์