no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย


วันที่ 11 เม.ย. 2559

เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2559 ภายหลังสักการะศาลพระภูมิ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาคม สศช. พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ พระยาสุริยานุวัตร และอดีตเลขาธิการ สศช. ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ของไทย โดยมีผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวว่า ประเพณีวันสงกรานต์เป็นงานสืบสานประเพณีที่สำคัญของไทยและเป็นวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ไทย เราสามารถมีส่วนในการสืบสานประเพณี รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วย พร้อมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สำเร็จราบรื่นทุกประการ และเดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดไป

ข่าว : เมฐติญา วงษ์ภักดี
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ

t20160412120020_9657.jpg
t20160412120024_9658.jpg
t20160412120027_9659.jpg
t20160412120038_9660.jpg
t20160412120041_9661.jpg
t20160412120047_9662.jpg
t20160412120057_9663.jpg
t20160412120101_9664.jpg
t20160412120105_9665.jpg
t20160412120130_9666.jpg
t20160412120148_9667.jpg
t20160412120145_9668.jpg
t20160412120210_9669.jpg
t20160412120215_9670.jpg
t20160412120224_9671.jpg
t20160412120235_9672.jpg
t20160412120241_9673.jpg
t20160412120248_9674.jpg
t20160412120310_9675.jpg
t20160412120322_9676.jpg
t20160412120338_9677.jpg
t20160412120348_9678.jpg
t20160412120357_9679.jpg
t20160412120403_9680.jpg
t20160412120412_9681.jpg
t20160412120418_9682.jpg
t20160412120423_9683.jpg
t20160412120451_9684.jpg
t20160412120501_9685.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์