no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ลศช.


วันที่ 30 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok : JCC) นำโดย Mr. Takeo Kato ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ ได้เข้าพบ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ ชุดใหม่ 

นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและมาตรการสำคัญ ๆ ของไทย อาทิ การกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายใหม่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมทั้งหารือถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใหม่ การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี
t20220630165647_47467.jpg
t20220630165702_47468.jpg
t20220630165722_47469.jpg
t20220630165727_47470.jpg
t20220630165731_47471.jpg
t20220630165742_47472.jpg
t20220630165754_47473.jpg
t20220630165812_47474.jpg
t20220630165820_47475.jpg
t20220630165827_47476.jpg
t20220630165831_47477.jpg
t20220630165834_47478.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์