logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. รับมอบชุดช้อนส้อมกะไหล่ทองโบราณของพระยาสุริยานุวัตร


วันที่ 2 ก.พ. 2565

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายดนุชา  พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบชุดช้อนส้อมกะไหล่ทองโบราณสำหรับไว้ใช้รับแขกสำคัญของพระยาสุริยานุวัตร จากรองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทายาทพระยาสุริยานุวัตร) ณ ห้องประชุม 521 สศช. เพื่อจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในอดีตเคยเป็นบ้านของพระยาสุริยานุวัตร 

หลังจากนั้นได้ไหว้สักการะภาพเขียนพระยาสุริยานุวัตร และเยี่ยมชมตึกสุริยานุวัตร โดยมีนายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ และนางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นผู้นำชม 

"พระยาสุริยานุวัตร” มีนามเดิมว่า เกิด  บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2405 เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม  บุนนาค) สมุหกลาโหมฝ่ายเหนือ กับหม่อมศิลา เมื่อเยาว์วัยได้ศึกษาหนังสือไทยที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้เป็นลุง ต่อมาในปี 2414 อายุ 9 ขวบ ได้เดินทางไปศึกษาวิชาที่ปีนังและกัลกัตตาอยู่ 5 ปี จึงกลับประเทศ และเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2419 ในตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษในกรมมหาดเล็ก ด้วยความสามารถที่โดดเด่นจึงมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาสุริยานุวัตร” เมื่อปี 2439

"มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร” เป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลายด้าน เนื่องจากเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า และความคิดของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ แม้เวลาจะล่วงเลยไป ที่สำคัญความคิดที่แสดงออกทั้งนโยบายที่เสนอเมื่อครั้งเป็นเสนาบดีหรือในงานเขียน ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญมากกว่าเพื่อตนเอง งานเขียนสำคัญคือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย จนได้รับการยกย่องเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย จึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ควรมีชื่อจารึกลงในประวัติศาสตร์ของไทย

ผลจากการปฏิบัติราชการด้วยความเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานที่ดินให้ปลูกสร้างบ้าน ซึ่งก็คือ "ตึกสุริยานุวัตร” อันเป็นที่ทำการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ในปัจจุบัน

ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ปราณี  ขวัญเกิด
t20220202210322_45032.jpg
t20220202210437_45033.jpg
t20220202210432_45034.jpg
t20220202210427_45035.jpg
t20220202210911_45036.jpg
t20220202212521_45037.jpg
t20220202211547_45038.jpg
t20220202211353_45039.jpg
t20220202211607_45040.jpg
t20220202211447_45041.jpg
t20220202211542_45042.jpg
t20220202211553_45043.jpg
t20220202211453_45044.jpg
t20220202211437_45045.jpg
t20220202211627_45046.jpg
t20220202211636_45047.jpg
t20220202211643_45048.jpg
t20220202211648_45049.jpg
t20220202211631_45050.jpg
t20220202212047_45051.jpg
t20220202211658_45052.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th