logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาคมสภาพัฒน์ร่วม เปิดครัวปันข้าว แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด


วันที่ 3 ส.ค. 2564

"เปิดครัวปันข้าว” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด โดยจัดทำอาหารกล่องช่วยเหลือชาวชุมชนบริเวณโดยรอบสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มส่งมอบอาหารกล่องให้ชุมชนวันแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

โครงการ "เปิดครัวปันข้าว” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในห้องอาหาร สศช. ที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยนำเงินที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศช. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกันบริจาค จ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารกล่องนำไปช่วยเหลือชุมชนในบริเวณโดยรอบ สศช. โดยร่วมมือกับเครือข่าย Community x Covid ซึ่งเป็นเครือข่ายลูกหลานของชาวตลาดนางเลิ้งที่ทำงานอยู่ในชุมชนมาอย่างยาวนาน ช่วยกระจายอาหารกล่องให้กับชุมชนอย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ "เปิดครัวปันข้าว”  เริ่มต้นจะเป็นการแจกจ่ายข้าวกล่องจำนวน 200 กล่องต่อวัน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สศช. ในย่านนางเลิ้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ชุมชนศุภมิตร 1 ชุมชนศุภมิตร 2 และชุมชนวัดโสมนัส  

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินงานต่อเนื่องไปจนกว่าเงินบริจาคจะหมดหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น 

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันน้ำใจ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 104-1-37669-0 นายกิตติศักดิ์  โมทย์วารีศรี ซึ่งเป็นบัญชีกลางของทางโครงการ 

สามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านทางเพจของโครงการ "เปิดครัวปันข้าว” https://www.facebook.com/sharedkitchenth 


t20210803171400_42377.jpg
t20210803171408_42378.jpg
t20210803171410_42379.jpg
t20210803171404_42380.jpg
t20210803172707_42381.jpg
t20210803171716_42382.jpg
t20210803171701_42383.jpg
t20210803171635_42384.jpg
t20210803171657_42385.jpg
t20210803171327_42386.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th