logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม


วันที่ 21 พ.ค. 2564

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2564 อันเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยกิจกรรมที่ สศช. ดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลือง-ขาวบริเวณหน้าสำนักงานฯ และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สศช.

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ สศช. รวมถึงเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียของ สศช. ได้แก่ Facebook สภาพัฒน์, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ร่วมปฏิรูปประเทศ และสร้างไทยไปด้วยกัน 

ข่าว-ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล
t20210524154020_41767.jpg
t20210524154026_41768.jpg
t20210524154031_41769.jpg
t20210524154036_41770.jpg
t20210524154036_41771.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th