logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย


วันที่ 9 เม.ย. 2564

วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย  เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20210409160947_41340.jpg
t20210409160948_41341.jpg
t20210409160949_41342.jpg
t20210409160950_41343.jpg
t20210409160950_41344.jpg
t20210409160951_41345.jpg
t20210409161024_41346.jpg
t20210409161026_41347.jpg
t20210409161028_41348.jpg
t20210409161031_41349.jpg
t20210409161033_41350.jpg
t20210409161033_41351.jpg
t20210409161126_41352.jpg
t20210409161127_41353.jpg
t20210409161128_41354.jpg
t20210409161133_41355.jpg
t20210409161134_41356.jpg
t20210409161135_41357.jpg
t20210409161144_41358.jpg
t20210409161145_41359.jpg
t20210409161146_41360.jpg
t20210409161213_41361.jpg
t20210409161214_41362.jpg
t20210409161214_41363.jpg
t20210409161231_41364.jpg
t20210409161233_41365.jpg
t20210409161234_41366.jpg
t20210409161231_41367.jpg
t20210409161230_41368.jpg
t20210409161228_41369.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th