no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2 เม.ย. 2564

  วันนี้ (2 เมษายน 2564) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 

  สำหรับผู้บริหารที่ร่วมลงนามถวายพระพรดังกล่าว ได้แก่ รองเลขาธิการฯ  ประกอบด้วย นายวิโรจน์  นรารักษ์ และนางธิดา  พัทธธรรม  ผู้อำนวยการกอง ประกอบด้วย นายวิชญ์พล  ติวะตันสกุล  นายอาจินต์  ฉัตรแก้ว นางสาววรรณภา  คล้ายสวน  นางภาวิณา  อัศวมณีกุล และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นางสาวภัทรพร  เล้าวงค์ และนางวรินภรณ์  นรเดชานนท์

ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20210402164322_41216.jpg
t20210402164332_41217.jpg
t20210402164327_41218.jpg
t20210402164353_41219.jpg
t20210402164359_41220.jpg
t20210402164404_41221.jpg
t20210402164419_41222.jpg
t20210402164424_41223.jpg
t20210402164429_41224.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์