logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. มอบหน้ากาก Face Shield ให้โรงพยาบาลต่างๆ สู้ภัย COVID-19


วันที่ 15 เม.ย. 2563 15:51:14

นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นตัวแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบหน้ากาก Face Shield แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หน้ากาก Face Shield ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และจิตอาสา สศช. ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและจัดทำขึ้น เพื่อมอบและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป 

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ที่ผ่านมา สศช. ได้มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,300 ชิ้น โดยการไปมอบที่หน่วยงานและส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่
1. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 300 ชิ้น 
2. โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 300 ชิ้น 
3. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวน 200 ชิ้น 
4. โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 ชิ้น 
5. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 250 ชิ้น 
6. รงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 200 ชิ้น 
t20200430155423_35593.jpg
t20200430155426_35594.jpg
t20200430155429_35595.jpg
t20200430155413_35596.jpg
t20200430155416_35597.jpg
t20200430155419_35598.jpg
t20200430155408_35599.jpg
t20200430155410_35600.png
t20200430155411_35601.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th