สถิติผู้เข้าชมเพจ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สศช. ร่วมต้านทุจริต (NESDC Anti-Corruption)
 
   
     
    สศช. ร่วมต้านทุจริต (NESDC Anti-Corruption)
     
   1.) สารจากเลขาธิการฯ และนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สศช. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   2.) ประกาศ สศช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   3.) ประกาศ สศช. เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยากรอบ แนวทางการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   4.) สรุปประเด็นการประกาศ สศช. เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยากรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   5.) กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตน เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารและประชาคม สศช. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   6.) รายละเอียดการขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน สศช.
 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์