ข่าวสาร/กิจกรรม
ผุ้แทนธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย 
วันที่ 20 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือกับ Mr.Edward Lee หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 3/2560 และประมาณการปี 2560-2561 รวมทั้งโอกาสและปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาว

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์