ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการ  Think ต่าง การเมือง
วันที่ 25 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศแก่ ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน พิธีกรรายการ  "Think ต่าง การเมือง” สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี ณ ตึกสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานฯ จัดทำ ประกอบด้วย หนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ซีดีหนังสือ "สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" และหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป
 
การสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะเผยแพร่ในรายการ Think ต่าง การเมือง ตอน "ในหลวง ร.๙ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแนวทางประเทศ” ทางสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี ช่อง 20 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 22.15-22.45 น. 
 
ข่าว : นพดล ธัญญาดี, อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์