ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ธปท. 
วันที่ 22 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการ ธปท. และคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ ประจำปี 2559 ได้แก่ คณะกรรมการ กนง. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)  และคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. ประกอบด้วย (1) แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (Stability) (2) แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา (Development) และ (3) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (Internal Excellence)

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์