ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 6 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นําคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งนี้ เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าว - ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์