ข่าวสาร/กิจกรรม
เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหาร สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพเกาะทั่วประเทศ ฉบับสมบูรณ์
วันที่ 4 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้แก่ นายวิทยา  ปิ่นทอง และ นายทีปรัตน์  วัชรางกูร พร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์