ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี “ประเทศไทยในฝัน”
วันที่ 15 มิ.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ขอเชิญชวนน้องๆ ที่เรียนอยู่ระดับประถมศึกษาผู้มีใจรักงานด้านศิลปะร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัล 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้นำเสนอผลงานพร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตรจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงานประชุมประจำปี 2559 และ ณ สำนักงานของ สศช. ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
  
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดประกวดภาพวาดดังกล่าว สศช. ได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการร่วมกับผู้บริหาร สศช. ซึ่งทั้ง ๒ ท่านนับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะอย่างยิ่ง     

สำหรับการจัดประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน” ในครั้งนี้ สศช. ได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. ซึ่งกำหนดจัดในหัวข้อเรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน  

ผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดภาพวาด จะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาเท่านั้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nesdb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2628 2847, 0 2280 4085 ต่อ 2103 – 9, ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล์ pr@nesdb.go.th

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์