ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย และถนนหน้าพระลาน โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำรองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพิธีดังกล่าว 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาคณะ 10 รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์ของโครงการที่ร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 770 รูปก่อนหน้านี้เข้าร่วมพิธีตักบาตรด้วย โดยภายหลังจากพิธีตักบาตร พระสงฆ์ทุกรูปได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข่าว :  อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ :  เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์