ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 31 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นำโดย นางสาวอิศรินทร์  หนูเมือง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว เกี่ยวกับบทบาทของ สศช. กับแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมทั้งโอกาสและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และ 20 ปี 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์