ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ The Straits Times เกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะสังคมไทย
วันที่ 8 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว The Straits Times นำโดย Ms.Tan Hui Yee ผู้สื่อข่าวประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อาทิ การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาการศึกษา และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานของไทยในอนาคต  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์