ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษแก่กลุ่มสื่อมวลชนเอเชีย
วันที่ 17 ธ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษแก่เครือข่ายสื่อมวลชนเอเชีย (Asia News Network : ANN) จำนวน 21 สื่อ จาก 19 ประเทศ เรื่อง "อนาคตใหม่ประเทศไทย : ก้าวย่างสู่สังคมประชารัฐ - ยุทธศาสตร์ ฮับ อาเซียน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนะและจุดยืนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย สู่การนำไปเผยแพร่สร้างความมั่นใจแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์