ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
วันที่ 5 ม.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  35)
วันนี้ (5 มกราคม 2565) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานอาคารสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและการทำงานในปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ในโอกาสนี้ คณะพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้อำนวยพรให้กับผู้บริหารและประชาคม สศช. ความว่า "การทำบุญเป็นสิ่งสำคัญ คนเราเกิดมาด้วยบุญ เกิดมาจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุญที่ทำ คนที่ทำบุญมาดีเกิดมาดี เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาและฐานะที่ดี และเมื่อยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ดังนั้นการทำบุญถือได้ว่าเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางไปในภพหน้า จะมีความสุขสบายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทำบุญมากน้อยแค่ไหน จึงขออำนาจของบุญนี้ให้โยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนานั้น และจงประสบผลสำเร็จ สมหวังดังที่ต้องการทุกท่านทุกคน”
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกงหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งสนับสนุนการประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและปฏิบัติตามกรอบนโยบายการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลตามธรรมจรรยา เคารพกฎหมายอย่างจริงจัง และร่วมมือสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์