ประชุมประจำปี สศช.
การประชุมประจำปี 2564 Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย
 
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารนำเสนอ
Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย
   
สรุปผลการประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

กำหนดการ
09.00 น. คุณชุติมา พึ่งความสุข ผู้ดำเนินรายการ กล่าวนำสู่การประชุม
09.05 น. นำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง " Mission to Transform "
09.15 น. การกล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " พลิกโฉม อนาคตประเทศไทย ”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. . . . . .   ดาวน์โหลดคำกล่าวเปิดการประชุมฯ
09.30 น. การเสวนา หัวข้อ " 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย ”
  • ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม. . . . . .   ดาวน์โหลดคำกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ
  • นายดนุชา พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   นำเสนอกรอบแนวคิดและเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
   รวมทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาในแต่ละหมุดหมายโดยสังเขป
  • ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
   - ดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   - นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
   - ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา พึ่งความสุข ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย ช่อง 9 MCOT HD
11.45 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์